شماره دی ماه نشریه صراط

مطالب عمومی

نویسنده

دانشگاه تهران

چکیده

در این نشریه به بررسی انتخاب واحد ونحوه ی آن و هم چنین توصیه های مهم به ورودی های جدید پرداخته می شود. البته پیرو مطالب نشریه همایشی نیز با همین عنوان در دی ماه سال 97 در دانشکده فنی دانشگاه تهران برگزار شده است. نحوه ی اولویت دهی به دروس، ملاک ها و ... از جمله مسائل مطرحه در آن است.

کلیدواژه‌ها